JHON OG KUNSTEN

De fleste hjem har kunst i en aller annen form som pryder veggene; alt fra familieportretter og
billige reproduksjoner til dyr gullalderkunst og modernisme. Kunst kan ha mange funksjoner i våre
omgivelser. Den kan provosere og vekke harme, den kan pirre fantasien og stimulere drømmene
våre eller den kan være helt uinteressant og trekke ned opplevelsen av interiøret.
Når man velger møbler er det ofte bevisste valg med tanke på funksjon, form, farge, kvalitet og
pris. Da bør man velge kunst på samme måte slik at kvaliteten på kunsten er like bra som på
møblene. Kunsten bør supplerer eller komplementerer møblene til en samstemt helhet.
I vår møbelkolleksjon er det moderne klassikere med høy teknisk og formmessig kvalitet.
Vi ønsker å vise hvordan form på møbler er påvirket av tanker og idéer i samtiden, slik også
kunsten er det. Historisk sett er alle kunstformer preget av sin samtid og inspirert av de samme
tanker, det være seg billedkunst, litteratur, teater, musikk og arkitektur.
Arkitekter som Hans Wegner og Finn Juhl tegnet møbler som var i tråd med samtidens sosiale og
politiske holdninger, på samme måte som billedkunsten kunne uttrykke et samtidsengasjement
eller en estetisk holdning.
Jhon møbler har gleden av å presentere noen norske kunstnere som står i en modernistisk
tradisjon hvor uttrykkene er forskjellige, men er et blikk på samtiden sett fra et personlig ståsted.


TORHILD BERG 

 alt=   height= 

Født 1960 i Oslo
www.torhildberg.no


Utdannels:
Statens Håndverks og Kunstindustriskole Oslo
Statens kunstakademi


Hos oss stiller hun ut formsterke objekter som er i grenselandet mellom møbel og skulptur. Hun
sier: «Jeg tenkte at et hvert møbel i et hjem kan ses som en figur i rom. Ved å forfølge den tanken
åpnet det seg en mulighet for å lage kunst som ligger i mellomrommet mellom skulptur og møbel.  
Det er viktig å beholde en grad av funksjon i objektene. De kan ses som perfekte møbler til enda
ikke oppdaget bruksområde.»
Torhild Berg viser også skulpturer sammensatt av brudne bruksgjenstander og sier:
«Mosaikkobjektene er et slags reparasjons-prosjekt. Jeg fant ødelagte keramikkgjenstander som
jeg reparerte ved å tilføye nye former og å gi dem en dekorativ overflate av glassmosaikk. De har
mistet sin opprinnelige funksjon, men har fått en ny skulpturell verdi.»

 


BRITT JUHL


Født 1964 i Farsund
https://kunstnerforbundet.no/galleries/1054

Utdannelse:
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo
Statens Kunstakademi


Bildene til Britt har et uttrykk som står sterkt i en modernistisk tradisjon. Hun abstraherer natur
eller hverdaginntrykk og -opplevelser i tydelige former med en subtil fargebruk.


KARL HANSENFødt 1956 på Moi
www.karlhansen.no


Utdannelse:
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo
Statens Kunstakademi


Karls uttrykk er ofte nonfigurativt, hvor bildets motiv kan ses som oppløste pixler. Det kan også
oppleves som en cellestruktur som ved å zoome ut av bildet gir en større helhet. Helheten ses
også ved at det er bygget opp en rytme i billedflaten ved hjelp av fargenes tyngde og plassering i
flaten.


BJARNE MELGAARD

 height=

Født 1967 i Sydney Australia
http://bjarnemelgaard.com


Utdannelse: Statens Kunstakademi


Bjarne er kanskje den største provokatøren i norsk samtidskunst. Med utgangspunkt i eget liv
utfordre han oss ved å bryte tabuer og åpne opp for det forbudte. Man går sjelden uberørt fra
hans bilder.


PAUL HELLSEGG

Født 1962 i Oslo.


Utdannelse:
Bachelor of Fine Arts(BFA): Pratt Institute, NYC
Master of Fine Arts(MFA): School of the Art Institute of Chicago.


Paul jobber på mange plan med billedkunst, tekstildesign og skulpturelle møbler.
Billedkomposisjonen er ofte stringente former og linjer som optisk kan gi en tredimensjonal
konkav eller konveks effekt. På noen motiver er det klare og stringente dekket av et slør som også
gjør at flatene blir todimesjonale.