JHON OG ARKITEKT TORBJØRN

 height=

Jhon møbler tilbyr profesjonell rådgivning til dem som ønsker hjelp med å finne det riktige
produktet, ominnrede hele hjemmet eller bygge på huset sitt. Dette er et samarbeid med
Sivilarkitekt MNAL Torbjørn Bentsen og gjøres etter avtale med han, kostnadsfritt eller med
avtalt honorar.

 height= 

Torbjørn har mer enn 35 års erfaring som arkitekt fra private arkitektkontorer i Oslo, Tromsø og
Wien i Østerrike. Den første tiden som arkitekt tegnet Torbjørn boligposjekter på Nordseter i Oslo
med rundt 900 boliger. Torbjørn har også tegnet eneboliger, hytter og infill-prosjekt i byen. Det har
også vært offentlige oppdrag som skole, barnehager, hotell, Justervesenet, laboratoriebygg på
NTNU i Trondheim og annet. Det mest unike oppdraget var som prosjekteringsleder på Det
Kongelige slott fra 1995 til 1998. Gjennom jobben med Slottet fikk han erfaring med
restaureringsvirksomhet, antikvariske problemstillinger, interiører, stilhistorie, tilpassing av
moderne form og funksjon i et historisk bygg og håndtering av en noe uvanlig
organisasjonsstruktur.
Fra å jobbe med store langsiktige prosjekter og profesjonelle byggherrer er det hos Jhon en annen
utfordring ved å jobbe tett på kundene og ha en kort og rask beslutningsprosess. Utfordringen
som arkitekt er å gi noe til kundene som de ikke vet noe om fra før. Hva er det som preger
kundens behov, er det status, mote, redsel for det uvante eller ønske om å skille seg ut?

 height=

 Jhon tilbyr rådgivning på tre nivåer:     

 
1. Bistand i forbindelse med møbelkjøp. Vi gjør et hjemmebesøk og hjelper kunden med å finne
det rette møbelet eller møbleringen. Dette er kostnadsfritt som en følge av at kunden. handler
hos Jhon.


2. Helhetlig innredningsplan. Det kan ofte være lurt å lage en plan for innredningen av hele huset,
av hele stuen eller deler av huset for å hindre gale impulskjøp. På bakgrunn av en slik plan kan
man gjøre kjøpene trinnvis og spre investeringene over tid. Da gjør Torbjørn en direkte avtale
med kunden om tidsforbruk og kostnader og man gjør opp seg imellom. Torbjørn prøver å
holde det på et effektivt nivå med enkle skisser som er grunnlag for en langsiktig møblering.


3. Ombygging av leilighet eller hus, eller tilbygg på hus. Torbjørn kan gjøre en analyse av
situasjonen og komme med forslag til tiltak og planløsninger. Dersom det er tiltak som krever
byggemelding eller annen offentlig saksbehandling kan Torbjørn bistå og veilede kunden i
prosessen. Ved større tiltak utover skissestadiet kan Torbjørn anbefale fagfolk som tar
prosessen videre med tegninger, byggemelding og anbud. Alt dette gjøres etter avtale direkte
mellom kunden og Torbjørn, og eventuelt andre konsulenter involvert.