Flere visninger

Karl Hansen – Spring

kr 3 000,00

TILLEGGSINFORMASJON

Teknikk


Opplag


Størrelse

30 X 30 cm


Kunstavgift

   5 % til Bildende kunstneres hjelpefond er inkludert i våre bildepriser på alle kunstverk over 2000 kr.


Beskrivelse

Detaljer

Karl Hansen - Rytmekomposisjoner

”Too much is a good beginning” er et beskrivende utgangspunkt for Karl Hansens synkoperte rytmekomposisjoner. På lerretene forskyves ulikt betonte elementer i tett samspill. I en vrimmel av farger legges det an til pulserende flatersom søker utover sine fysisk definerte grenser og blir ved å aktiveres i betrakterens underbevissthet.

Hansen følger en form for eliminasjonsmetode når han vurderer elementenes fargesammensetning. Han starter med å forvalte et bredt register av farger basert på tunge valører. Disse er fordelt innenfor hver sine definerte celler. Deretter rettes konsentrasjonen mot reduksjon og forrykkelse av rom og fargemetning. I komplekse konstruksjoner søker Hansen å oppnå bevegelser på tvers av repetisjoner og gjenkjennelige strukturer. Det dannes en indre dynamikk som vibrerer på hele flaten og lar øyet forflytte seg på ulike punkter i planet. Konstruksjonen kan sammenliknes med et legeme slik vi kjenner det fra fysikken. Legemet er oppbygd av elementærpartikler med positive og negative spenninger. Spenningene er nødvendige for å holde legemet sammen. Når man iakttar partiklene, vil de samle seg til én fysisk form for det blotte øyet. Fargenes elementer i maleriet derimot, vil fortsette å oppleves bare som partikler uten et samlende omriss. De nonfigurative strukturene har ingen naturlig avkortning og kan med letthet forstås som utsnitt tilhørende en større sammenheng. (Kilde: Kunstnerforbundet)

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Varekode 342554353425432
Merkevare Nei
Designere Nei